Sila login dibawah:
MyID:
Katalaluan:
    Lupa katalaluan?

Hakcipta © 2009-2024 Pejabat Tanah Dan Jajahan Kota Bharu
Pembangunan Aplikasi Oleh Unit Teknologi Maklumat PTJKB

Capaian Awam > Semakan Urusan Fail Tanah